Kun työnantaja ja työntekijä ajatuvat kriisitilanteeseen, josta ratkasua ei onnistuta löytämään osapuolien keskenäisellä neuvottelulla, on aika ottaa esiin toisen puolen edunvalvoja tai molempien osapuolien edunvalvojat. Riitatilanteet ovat usein kiusallisia riidan molemmille osapuolille ja näin ollen ulkopuolisen sovittelijan mukaan ottaminen voi olla järkevää. Näissä tilanteissa yleensä jompi kumpi riidan osapuolista ottaa yhteyttä omaan edunvalvojaansa ja kuvailee tilanteen järjestölle. Tämän jälkeen järjestön edustaja neuvoo riidan osapuolta kuinka asiaa lähdetään järjestämään kohti ratkaisua. Edunvalvojajärjestöjen mukaan riitatapaukset ovat Suomessa lievässä laskussa.

Internetissä on saatavilla lista kaikista avoimista riitatapauksista ja myös käsitellyistä tapauksista lopputuloksineen. Nämä ovat hyvä lähde riidan osapuolille etsimään mallitapauksia ja mahdollisesti keinoa sovitella riita ilman sen suurempia selvityksiä.

Tehokas keino vähentää ulkopuolisen sekaantumista riitatilanteisiin on palkata työpaikalle luottamusmies. Luottamusmies on edunvalvojanjärjestön ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa työlaisäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat, mahdollisten riitatilanteiden ratkaisu sekä edunvalvontajärjestön toiminnasta tiedottaminen ja uusien jäsenten hankinta.

Eniten liittoja työllistävät pienet yritykset, työnantajaliittoon kuulumattomat yritykset ja henkilöstövuokrausta ja aliurakointia harjoittavat yritykset. Seuraavaksi käsittelemme hieman syitä näiden kyseisten alojen esiin nousemiseen.

Pienyrittäjien ja liittoon kuulumattomien yrityksen korkean osuuden pystyy helposti selittämään yrityksien mat13780153345_5c09bc84de_balalla tietotaitotasolla työehtosopimuksista ja siihen liittyvistä velvollisuuksista. Pienyrittäjinä on paljon yrittäjiä joilla ei ole minkäänlaista kaupallista tai lainopillista koulutusta ja näin ollen tieto esimerkiksi lomarahakertymista saattaa olla hyvinkin puutteellista. Silloin kun kysymys on puhtaasti tietämättömyydestä, saadaan ristiriidat usein sovittua ihan puhtaalla neuvottelulla ammattiliiton kanssa ja avun pyytämisellä.

Mielenkiintoista on kuitenkin hyvinkin ammattimaisesti toimivat henkilöstövuokrausta ja aliurakointia harjoittavien yritysten erottuminen. Näiden alojen toimintakulttuuri on pitkään ollut ristiriidassa työehtosopimuksien kanssa ja näillä aloilla on yleistä mennä sieltä missä silta on matalin. Se että onko syynä liian tiukat työehtosopimukset vai loppuun kilpailtu toimiala on mielenkiintoinen kysymys. Loppuun kilpailtu toimiala syntyy yleensä kun osa toimialan kilpailijoista alkaa käyttämään hieman kyseenalaisia ratkaisuja, joiden seurauksena toimialan yleiset hinnat laskevat ja pärjätäkseen toimialalla tulee muidenkin seurata perässä. Lopputilanteessa alalla pärjätäkseen on hinnat pystyttävä polkemaan niin alas että työehtosopimuksien mukaisia etuja on mahdotonta maksaa työntekijöille.