Palvelualan työntekijöiden edunvalvonnassa tarkoituksena on suojella työntekijän etuja työelämässä. Jäseniksi voivat liittyen kuka tahansa kyseisellä alalla työskentelevä henkilö. Jäsenyydestä maksetaan kuukausittain palkan yhteydessä tietty prosentti jäsenyysmaksua. Tätä jäsenmaksua vastaan työntekijä saa itselleen käyttöön edunvalvojan palvelut.

Edunvalvojan tarjoamiin palveluihin kuuluu muun muassa toimialakohtaiset työehtosopimukset ja niiden liitteenä palkkataulukot, apu ja neuvota työsuojeluasioissa, tasa-arvoasioissa sekä yhdenvertaisuusasioissa. Näiden lisäksi on mahdollista kuulua myös työttömyyskassaan.

Työehtosopimuksien neuvottelu voidaan ajatella olevan tärkeimpiä tehtäviä edunvalvojalle. Hyvät ja oikeudenmukaiset työehtosopimukset luovat pohjan hyvin toimivalle työmarkkinalle ja antavat turvan työntekijälle. Työehtosopimuksen tarkoituksena on toimia niin sanottuna pohjasopimuksena eikä mikään solmittu työsopimus voi olla ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa. Työehtosopimuksen sivussa neuvotellaan palkkataulukot, joita kaikkien yrityksen tulee noudattaa solmimissaan työsopimuksissa.

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiat ovat myös tärkeitä edunvalvojien tehtäviä. Nämä asiat ovat hieman vähemmän konkreettisia kuin työehtosopimuksen neuvottelu, mutta kuitenkin keskeisiä tehtäviä edunvalvojan työssä. Työhyvinvointiin liibusinessmanchoosingtheri_189801-884x535ttyvät pehmeämmät arvot ovat tärkeitä arvoja edunvalvojille. Edunvalvojan tehtävä on luoda standardistoa kuinka nämä asiat tulee hoitaa työpaikoilla ja työsuhteissa.

Työntekijän edunvalvonnan hyödyistä osan saa jokainen työntekijä palvelualalla niin sanotusti vapaamatkustaja. Kun työnantajan edunvalvoja ja työntekijöiden edunvalvojat sopivat työehtosopimukset sitovat nämä sopimukset kaikkia työntekijöitä ja yrityksiä toimialalla. Näin ollen liittoon kuulumaton alalla työskentelevä pääsee osaksi neuvoteltuja etuja. Jos edunvalvonta järjestöön kuulumaton työntekijä kohtaa ongelman työnantajansa kanssa esimerkiksi työnantaja ei maksa työntekijälleen sopimuksessa määriteltyjä korvauksia, joutuu työntekijä hoitamaan oikeudenkäynnit ja muut ongelmanratkaisuun vaadittavat toimenpiteet itse. Jos työntekijä olisi kuulunut liittoon, hänen liitto olisi hoitanut hänen puolestaan nämä asiat.

Edunvalvoja järjestöt tarjoavat yleensä lisämaksua vastaan jäsenyyden myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan tarkoituksena on antaa turvaa jäsenilleen työttömyyden varalle. Työttömyyden sattuessa kohdalle jäsen saa valtion tarjoamaa minimiä parempaa työttömyyspäivärahaa. Monille tämän edunvalvontaliittoon liittymisen tärkeimpänä syynä on päästä liittymään työttömyyskassaan.

Näiden jäsenpalveluiden lisäksi järjestöt tarjoavat myös muita jäsenetuja. Jäsenetuina tarjotaan myös muun muassa majoitus-, matkailu- ja ravintolapalveluista alennuksia. Nämä muut jäsenedut ovat yleensä rahallisesti vähäarvoisia, mutta saavat varmasti hymyn kasvoille jäsenilleen.