Palvelualan työnantajapuolen edunvalvonnan tarkoituksena on tarjota palveluita palvelualojen työnantajille. Näiden kaikkien palveluiden tarkoituksena on hoitaa ja edunvalvoa jäsenyritystensä etua niin päivittäisen työsuhteen hoidossa että mahdollisissa poikkeustilanteissa. Tarkoituksena on vaikutttaa työmarkkinoiden kehittymiseen ja valvoa jäsenyritysten oikeuksia ja etuja.

Palvelualan työantajien edunvalvonnan jäseninä on moninaisilta eri aloilta jäseniä; logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Edunvalvojan päätehtäviin kuuluu neuvotella työehtosopimukset työnantajien puolesta palkasaajajärjestöjen kanssa, tarjota neuvontaa työsuhde­asioissa ja työehto­sopimusten tulkinnassa, tarjota neuvontaa oikeusasioissa ja hoitaa asiakkaan puolesta mahdolliset oikeudenkäynnit.

Voidaan ajatella että yksi merkittävimpiä rooleja työnantajien edunvalvonnassa on neuvotella työehtosopimukset. Nämä ovat valtakunnallisia kaikkia alalla toimivia sitovia työsopimuksia. Työsopimus ei voi olla työehtosopimuksen kanssa ristiriidassa vaan kaikki alalla kirjoitetut työsopimukset täytyy noudataa kyseisen alan työehtosopimusta. Työehtosopimukset voivat olla äärimmäisen laajoja ja koskea satoja jollei jopa tuhansia yrityksiä, tai sitten ne voivat olla hyvin tarkkoja yksittäistä yritystä tai pientä toimialaa koskeva sopimus. Joillakin yrityksillä on ihan omat työehtosopimuksensa Suomessa.

Näiden sopimusten neuvottelun lisäksimages (12)i edunvalvontajärjestö auttaa jäsenyrityksiä kyseisten sopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa. Järjestö järjestää jäsenilleen kattavia koulutuksia näiden asioiden tiimoilta. Tyypillisesti jäsenyritykset voivat tarvita apua virallisen työehtosopimuksen käytännönsoveltamiseen. Kyseiset työehtosopimukset voivat kuulostaa hyvin jäykiltä ja vaikeasti ymmärrettäviltä ja se mitä sopimus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi pienessä jäätelökioskissa voi olla haasteellista pienen yrittäjän ymmärtää. Tällöin edunvalvoja tarjoaa apua jäsenyritykselleen mitä tämä kyseinen sopimus tarkoittaa juuri hänen liiketoiminnassaan. Sopimukset tulee aina kirjoittaa virallisella lakitekstityylisellä kaavalla ja niiden tulkinta pienyrittäjille joilla ei ole lakialan osaamista voi olla erittäin haasteellista.

Edunvalvojan tärkeisiin tehtäviin kuuluu myös neuvonta lakiasioissa. Tämä palvelu usein on hieman limittäin työehtosopimuksen neuvonnan kanssa. Kysymys on jäsenien auttamisesta missä tahansa lakiasiassa. Olkoon kysymys saapuneesta haasteesta työntekijän puolelta tai asiakkaalta. Edunvalvojien tiimissä on monipuolisesti eri lakialueiden osaajia ja heidän tarkoitus on auttaa jäseniään monipuolisesta kaikissa lainopillisissa kysymyksissä liittyen heidän liiketoimintaan ja työsuhteisiin.

Oikeudenkäynnit työtuomioistuimessa kuuluvat yleensä jäsenmaksuihin, muut työehtosopimuksen tulkintaa koskevat riidat ja työrauhaan liittyvät oikeudenkäyntipalvelut ovat yleensä lisämaksullisia palveluita jäsenille. Näitä palveluita kuitenkin tarjotaan myös edunvalvojan puolesta.