Palvelualojen lähitulevaisuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä on työmarkkinnakeskusjärjestöjen helmikuussa 2015 sopima yhteiskuntasopimus. Tämän sopimuksen perusteella tullaan lisäämään palvelualojen työntekijöiden vuosittaista työaikaa, leikkaamalla lomarahoja sekä pienentämällä työnantajan sosiaalivakuutuksuja. Tämän lisäksi olisi tarkoitus puuttua tuotannollistaloudellisista syistä irtisanottujen henkilöiden työterveyshuoltoon sekä muutosturvaan. Nämä päätökset totetutaan liittokohtaisesti vuoden 2017 lopulla. Edunvalvojien käymät sopimusneuvottelut ovat joutuneet vahvan julkisen kritiikin kohteeksi, sillä vastakkain ovat kaksi vahvaa tahoa, joiden tavoitteet ovat niin sanotusti vastakkaiset. Molemmat haluavat etuja omille jäsenilleen. Valitettavasti molempien järjestöjen jäsenet eivät samanaikaisesti voi voittaa ja näin ollen sopimuksen tarkoituksena olisi yhteistuumin löytää kompromissi, johon molemmat osapuolet voisivat olla mahdollisimman tyytyväisiä. Ongelmallista vahvoissa edunvalvontaliitoissa on se että joskus kysymys on poliittisesti vahvemman osapuolen voitosta, eikä ratkaisusta joka olisi koko kansantalouden kannalta parhaasta ratkaisusta ja näin ollen myös jokaisen kansalaisen kannalta parhaasta lopputuloksesta.

Palvelualan kehittyminen tulevaisuudessa nojaa vahvasti yksityisen sektorin kehittymiseen. On kuitenkin joitain julkisia palveluita, joita on alettu kaupallistamaaan ja myymään ulkomaalaisille kuluttajielle Suomessa ja ulkomailla. Näistä mielenkiintoisena esimerkkinä on suomalainen yliopistotutkinto, joihin ulkomaalaisille hakijoille on lisätty lukukausimaksut. Tämä on erinomainen esimerkki julkisen sektorin tuottamasta palvelusta, mikä on onnistuttu kaupallistamaaan niin että valtion pysty tuottamaan tuloja itselleen luomillaan palveluilla. Vastaavanlaisella mentaliteetilla Suomen valtio voisi myydä esimerkiksi hallinnollisten palveluiden malleja kehittyviin maihin. Näin ollen jo olemassa olevalla osaamisella ja virkamiehistöllä voitaisiin saavuttaa aitoja tuloja SuomNorden_pop_densityen julkiselle palvelusektorille.

Yksityisen sektorin palveluista korkeimmat odotukset tulevaisuuden osalta luovat myös asiantuntijapalvelut. Yksityisellä sektorilla on paljon uusia mielenkiintoisia palveluita myyviä yrityksiä, joiden tähtäimissä on nimenomaan kansainväliset markkinat. Suomen talouden kehitysen ratkaisuna voitaisiin pitää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille.

Tässä uudenlaisessa palveluyhteiskunassa työtä tehdään uudella tavalla eikä kysymys ole vain olemassa olevien palveluiden kehittämisestä eteenpäin vaan uusien innovaatioiden luomisesta. Esimerkiksi luultavasti kaikista kiinteistä toimistoista päästään eroon lähitulevaisuudessa ja jokainen työntekijä voi työskennellä etänä esimerkiksi kotoaan tai mökiltä. Näiden vapauksien mukana syntyy ihan uudenlainen yhteiskunta ja nähtäväksi jää, kuinka Suomi pärjää tässä kansainvälisesssä kilpailussa. Suomessa kuitenkin pitäisi lähtökohtaisesti olla kaikki avaimet kilpailussa menestymiseen.

Myös työpaikat ovat kehittymässä ennen arvattomaan suuntaan, netin valtaavan yhteiskunnan yhä enemmän. Ennen aikainen viihdekulttuuri on jo alkanut tuottaa merkittävän määrän työpaikkoja. Nykyaikojen suurimpiin nettiteollisuuksiin kuuluu nettikasinot ja deittipalvelut, jotka näinä päivinä usein asioivat ulkomailla mutta työllistävät suomalaisia myös kotimantereen palvelualalla. Melkein kaikki asiakaspalvelut haluavat palvella asiakkaita kotikielellä, jonka vuoksi monet suomalaiset helposti pääsevät palvelualalle sekä kotikaupungissa, että ulkomailla, ilman erityistä koulutusta. Jotkut muuttavat toki myös mielellään etelän lämpimään palvelleekseen asiakkaita suomeksi. Myös somessa aktiiviset yritykset blogeineen työllistävät suomalaisia palvelualalla ja tuottavat ennennäkemättömiä tuloja. Kuka olisi kymmenen vuotta sitten arvannut, että nuoret aikuiset tienaisivat miljoonia euroja laatimalla opastuskuvia puhelinsovellukseen, tai nauhoittamalla erityylisiä opastusvideoita omille kanavilleen netissä. Tulevaisuudessa näemme, onko tämä vain tilapäinen kärpänen vai kehittääkö netti yhä erikoisempia työpaikkoja palvelualalla.