Palvelualat on erittäin monimuotoinen sektori, tämä voidaan ajatella jaettavan seitsemään päätoimialaan; logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, kauppa, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Logistiikka palveluita ovat erilaiset kuriiripalvelut ja perinteiset kuljetuspalvelut. Viime vuosina kasvua on tapahtunut erityisesti kuriiripalveluissa. Mielenkiintoista on esimerkiksi valtakunnallisen postin rinnalle nousseet kirjeiden tai pienen pakettien toimittamiseen erikoistuneet kansainväliset yritykset. Valtakunnallinen posti on luonut omalla toiminnallaan Suomen markkinoille markkinaraon nopeasti toimitettavien lähetyksien puuttuessa palveluvalikoimastaan.

Informaatio ja viestintä alan palveluita ovat muun muassa matkapuhelin- ja internetverkko palvelut, radio- ja tv-palvelut. Suomessa tällä alalla on vallinnut pitkään muutaman ison tarjoajan oligopoli tilanne. Mielenkiintoista nähdä tuleeko kansainvälistyminen luomaa uusia kilpailutilanteita tälle alalle. Radio- ja tvpalveluissa voidaan havaita kilpailun lisääntymistä kansainvälistymisen ja nopean internetyhteyden mukana. Monet televisio ja radiolähetykset ostetaan jo ulkomaalaislta tarjoajilta ja nämä katsotaan käyttäen interner yhteyttä eikä perinteistä televisio ja radiokanavia.

Kaupan ala on näistä kaikista aloista kaikista suurin ja merkityksellisin. Vähittäiskauppa kattaa työntekijöillä9160573259_5bf835c0d4 mitattuna todella suuren osan koko sektorin koosta. Vähittäiskauppa on Suomessa kokenut muutosta viimeisen 20 vuoden aikana merkittävästi. Ensin siirryttiin pienistä kaupoista kohti keskitettyjä isoja automarketteja, ja nyt viimeisen muutaman vuoden aikana kehitys on siirtynyt takaisin kohti pienempien kauppojen suosimista. Erilaiset kauppojen kotiinkuljetukset ovat lisääntyneet ja kaupankäynnin siirtyminen kohti internet ja mobiilisovelluksia on kasvanut.

Yritys- ja asiantuntijapalvelut on ehkä mielenkiintoisin toimiala näistä kaikista tulevaisuuden kehitysnäkymien kannalta. Asiantuntijapalvelut ovat korkeasti palkattuja ja kiinteiltä kustannuksilta matalia, eli voittomarginaali näistä palveluista on erityisen korkea. Asiantuntijapalveluiden myynti kansainvälisille markkinoille voi olla Suomen merkittävimpiä viennin kasvattajia tulevaisuudessa. Suomen korkealaatuisen koulutuksen ansiosta Suomi on kärkimaita luomaan tulevaisuuden asiantuntijapalveluita ja nostamaan niillä Suomen viennin korkealle tasolle. Suomi on jo vienyt onnistuneesti hallinnollisien palveluiden malleja lähi-itään.

Viihde ja virkitysalaan voidaan ajatella lukeutuvan muun muassa ravintola-, majoitus-, ja kulttuuripalvelut. Tämän toimialan erikoisuutena on matalat palkat ja suuri määrä pätkätyöläisyyttä. Tälle toimialalle työntekijän kannalta on erityisen tärkeitä vahva ja hyvin toimiva edunvalvontajärjestö.