Palvelualan merkitys Suomelle työllistäjänä on erittäin tärkeä. Suomessa vuonna 2014 palvelualoilla oli töissä melkein 1,8 miljoonaa ihmistä, joista hallinnollisissa tehtävissä vajaa 600 000 tuhatta ihmistä. Ottaen huomioon että Suomen kokonaistyöntekijä määrä on noin 2,7 miljoonaa ihmistä palvelualan merkitys työllistäjänä on suuri. Palvelualat 2000-luvulla on synnyttänyt yli 220 000 uutta työpaikkaa. Nimenomaisesti yksityiset palvelualat ovat onnistuneet luomaan uusia työpaikkoja.

Palvelualojen merkitys erityisesti nuorien ensimmäisenä työpaikkana on suuri. Suurin osa suomalaisista nuorista saa ensimmäisen työpaikkansa nimenomaisesti palvelualoilta; lähikaupasta tai esimerkiksi siivousfirmasta. Nämä työpaikat saadaan hyvin nuorella iällä ja luovat nuorelle ensi kosketuksen työelämään. Nuorien kohdalla usein sanotaankin että tärkeintä ei ole mitä työtä tekee kunhan pääsee töihin ja saa kokemusta siitä millaista on olla työelämässä ja oppii ymmärtämään rahan arvon. Palvelualan työpaikka opettaa nuorelle ihmissuhdetaitoja ja asiakapalvelukokemusta. Nämä taidot ovat sellaisia joita nuori voi hyödyntää läpi elämänsä tulevaisuuden työstä riippumatta.

Julkisen sektorin palveluiden kehitys voidaan ajatella elävän niin sanottua omaa elämäänsä. Julkisia palveluista vakaita ovat koulutus ja liikennepalvelut, kun taas esimerkiksi terveydenhuollonSuurin_Suomi palveluissa voidaan havaita selkeää vaihtelua talouden tilanteen muuttuessa. Terveydenhuollon palveluiden osalta matalasuhdanteen aikana palveluiden kysyntä kasvaa ja korkeasuhdanteen aikana palveluiden kysyntä laskee. Korkeasuhdanteen kysynnän lasku selittyy sekä ihmisten hyvinvoinnin kasvulla että tulotason nousulla, tulotason nousu lisää ihmisten valinnanvapautta kuluttaa ykistyisiä palveluita julkisten palveluiden sijasta.

Yksityisen sektorin palveluista mielenkiintoisena ilmiönä viimeisen 10 vuoden ajalta voisi mainita yksityisten terveydenhuollon palveluiden kasvun. Tämä on sinäällään mielenkiintoinen ilmiö, sillä yleisesti ajatellaan että yksityiset terveydenhuollon palvelut ovat niin sanotusti luksushyödykkeitä, eli ihminen ostaa näitä palveluita silloin kun hänen tulotasonsa nousee. Varakas ihminen voi valita ilmaisen julkisen ja maksullisen yksityisen palvelun väliltä ja näin ollen yksityisten terveydenhuollon palveluiden kasvu viittaisi ihmisten maksukyvyn parantumiseen. Kuitenkin jos katsoo Suomen talouden tilanetta niin voidaan todeta että Suomi on matalasuhdanteessa tai matalan kasvun ajassa.

Mielenkiintoisia ilmiöitä palvelualalla on muitakin, mutta yhteenvetona voisi sanoa että nimenomaisesti yksityiset palvelut ovat se osuus Suomen taloudesta, jossa uudet työpaikat luodaan ja mihin ihmiset siirtyy muilta aloilta töihin. Esimerkiksi juuri tämä yksityisten terveydenhuoltopalveluiden kasvu vähentää painetta julkisen terveydenhuollon parista ja näin ollen työntekijät luultavasti siirtyvät julkiselta puolelta yksityisellä. Työmarkkinoiden kehitys seuraa talouden yleistä kehitystä luonnollisesti.